Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

До уваги осіб, які мають намір звернутись з позовом до суду!

01 лютого 2018, 10:40

До уваги осіб, які мають намір звернутись з позовом до суду!

Вимоги до позовної заяви.

 

З 15 грудня 2017 року в новій редакції діє Цивільний процесуальний кодекс України (далі - Кодекс), яким запроваджено значні зміни щодо здійснення судочинства. Однак, до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та Єдиного державного реєстру виконавчих документів, окремі норми Кодексу не діють.

Звертаємо увагу, на ті норми Кодексу, які підлягають застосуванню з дня набрання чинності Кодексом.

Отож, позов пред’являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється та не пізніше наступного дня передається судді.

У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування. Позивач має право в позовній заяві заявити клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, якщо такий розгляд допускається цим Кодексом.

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ, що виникають з трудових відносин, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує:

 • ціну позову;
 • значення справи для сторін;
 • обраний позивачем спосіб захисту;
 • категорію та складність справи;
 • обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо;
 • кількість сторін та інших учасників справи;
 • чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес;
 • думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

 

Малозначними справами є:

 • справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 • справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 

Не можуть бути розглянуті в порядку спрощеного провадження справи у спорах:

 • що виникають з сімейних відносин, крім спорів про стягнення аліментів та поділ майна подружжя;
 • щодо спадкування;
 • щодо приватизації державного житлового фонду;
 • щодо визнання необґрунтованими активів та їх витребування;
 • в яких ціна позову перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 • інші вимоги, об’єднані із вищезазначеними вимогами.

Суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

 

Вимоги до позовної заяви передбачені у статтях 175-177 Кодексу.

Звертаємо увагу на те, що позовна заява повинна містити повну інформацію про учасників справи: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, поштовий індекс, реєстраційний номер облікової картки платника податків, або номер і серію паспорта (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти. Якщо учасником справи є юридична особа, то зазначається повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти.

Також відтепер у позовній заяві мають бути вказані відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок врегулювання спору, та відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися. 

У позовній заяві зазначається  перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви. Також зазначаються докази, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), та вказується інформація щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

Позовна заява повинна містити попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи.

якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

ВАЖЛИВО! Із позовною заявою позивач повинен надати підтвердження про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Звертаємо увагу, що законодавець не визначив форми такого підтвердження, тому скоріш за все достатнім буде зазначити у тексті позовної заяви про те, що з аналогічним позовом до суду не звертались.

 

ВАЖЛИВО! Учасники судового процесу зобов’язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) або місцезнаходження під час провадження справи, а також про зміну номера телефона (факсу), адреси електронної пошти чи офіційної електронної пошти.

У разі відсутності заяви про зміну місця проживання або місцезнаходження, судова повістка надсилається учасникам справи, які не мають офіційної електронної адреси та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв’язку, що забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо учасник судового процесу за цією адресою більше не проживає або не знаходиться.

 

З метою своєчасного інформування учасників справи про судові засідання і прийняті судові рішення, рекомендуємо позивачу (при зверненні з позовною заявою) та іншим учасникам  справи (під час першого судового засідання) подати в канцелярію суду Заявку про отримання судових повісток у виді СМС-повідомлень на мобільний телефон та Заявку про отримання процесуальних документів в системі «Електронний суд».

Нагадуємо, що порядок обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу в частині надсилання судом таким учасникам процесуальних документів (копій судових рішень) в електронному вигляді запроваджено в червні 2013 року. Однак, на даний час в нашому суді лише банківські установи є активними користувачами системи «Електронний суд».

 

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

 1. Виготовити електронний цифровий підпис (ЕЦП).

ЕЦП можна виготовити в Акредитованому центрі сертифікації ключів при фіскальній службі (більш детальна інформація за посиланням - https://acskidd.gov.ua/r_kor), або в будь-якій іншій організації, уповноваженій видавати ключі електронного цифрового підпису.

 1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (створити поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: gov.ua (https://e-court.mail.gov.ua).
 2. Подати до суду Заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу, зазначену в Заявці.

 

Для отримання судових повісток у виді СМС-повідомлень достатньо заповнити заявку, бланк якої можна отримати у канцелярії суду.