Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови Миколаївського районного суду Львівської області

№19/З від 03.12.2012 року

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації  у Миколаївському районному суді Львівської області відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

 

1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації у Миколаївському районному суді Львівської області (далі – суд). 

2. Відповідальна особа, яка готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою керівника апарату суду про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.  

3.  Керівник апарату суду не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації узгоджує з відділом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління Державної судової адміністрації України в Львівській області здійснений розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок та упродовж одного робочого дня, (а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів), передає його відповідальній особі, яка готує інформацію на запит для надання його запитувачу інформації для здійснення оплати витрат запитувачем інформації. 

4.  Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740. 

5.  Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку. 

6.  Після надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Львівській області від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління Державної судової адміністрації України в Львівській області повідомляє керівника апарату суду про дату надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Львівській області. 

7.  Керівник апарату суду упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт відповідальну особу, що готує запитувану інформацію для надання запитувачу копій документів. 

8.  Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації. 

9. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.  Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку коштів на реєстраційний рахунок ТУ ДСА України в Львівській області, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління Державної судової адміністрації України в Львівській області повідомляє листом керівника апарату суду на запит останнього.   

Послуга, що надається

Норми витрат на виготовлення однієї сторінки

копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній

 друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

   

 

 

Керівник апарату суду                                                                                 М.М.Дмитречко