Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Компетенція і нормативно-правові засади діяльності

Миколаївського районного суду Львівської області

 

 1. Конституція України     
 2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів»    
 3. Цивільний процесуальний кодекс України    
 4. Кримінальний процесуальний кодекс України    
 5. Кодекс адміністративного судочинства України    
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення    
 7. Закон України «Про судовий збір»   
 8. Закон України «Про доступ до судових рішень»    
 9. Закон України «Про державну службу» 
 10. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»    
 11. Закон України «Про звернення громадян»    
 12. Закон України «Про доступ до публічної інформації» 
 13. Закон України «Про інформацію»    
 14. Закон України «Про захист персональних даних»    
 15. Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ    
 16. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації    
 17. Положення про автоматизовану систему документообігу суду    
 18. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Миколаївському районному суді Львівської області 
 19. Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду    
 20. Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання    
 21. Кодекс професійної етики судді   
 22. Правила поведінки працівника суду 
 23. Положення про збори суддів Миколаївського районного суду Львівської області.
 24. Зв'язки із громадськістю в судах.
 25. Правила внутрішнього трудового розпорядку Миколаївського районного суду.